Clothes drying outside on a washing line.

Sychu

Mae sychu dillad ar lein yn well i ddillad ac yn arbed arian.

Anghofiwch am y peiriant sychu. Aer-sychu yw’r ffordd orau i sychu bron popeth - mae’n well i ddillad, ac yn arbed arian ar filiau ynni hefyd: trwy sychu ar lein ddillad, hyd yn oed yn y gaeaf, gallwch arbed hyd at £160 mewn blwyddyn.

Peidiwch â thaflu eich dillad i’r peiriant sychu (yn enwedig os ydynt yn ymestyn neu’n gain): bydd sychu ar resel, rheilen dywelion neu lein ddillad yn helpu eich dillad bara’n hwy. Mae sychu eich dillad ar lein yn yr awyr agored yn cadw eich dillad i arogli’n ffres, ac mae golau’r haul yn helpu i gadw eich dillad gwyn i edrych yn ddisglair. 

Bydd rhoi crysau a chrysau-t ar gambrenni a’u hongian ar y lein yn eu hatal rhag crychu. Defnyddiwch begiau o ansawdd da, a dylech ysgwyd eich dillad cyn eu rhoi ar y lein. Gall hongian cynfasau a gorchuddion duvet o’u semau helpu i’w cadw’n llyfn hefyd.

Os byddwch yn sychu dillad mewn peiriant sychu, peidiwch â gorlwytho’r peiriant, a chofiwch, gallwch dynnu eich dillad allan pan maent ychydig yn llaith.