Christmas sweatshirt decorated with presents.

Trawsnewid hen siwmper yn siwmper nadolig drawiadol

Neges wadd gan Fix Up Look Sharp yn dangos sut i wneud Siwmper Nadolig eich hun – heb orfod gwnïo.

  • Defnyddiwch hen siwmper (crys chwys plaen â gwddf crwn sy’n gweithio orau, ond byddai siwmper neu gardigan wedi’i gwau yn iawn hefyd).
  • Torrwch siapiau Nadoligaidd  allan o ddarnau o hen ffabrig; ystyriwch ffyn candi, anrhegion neu beli. Rydym ni yn hoffi coeden Nadolig syml hefyd.   
  • Yna bydd angen i chi ddefnyddio bondaweb. Mae’r deunydd hudol hwn yn caniatáu i chi atodi eich siapiau Nadoligaidd heb edafu nodwydd hyd yn oed (oni bai eich bod chi eisiau gwneud).

Bondaweb.jpg

  • Torrwch y bondaweb yr un siâp â’r ffabrig (ychydig yn llai), a’i roi ochr y papur i lawr, a’i smwddio.
  • Tynnwch y papur. 

Bond i web.jpg

  • Rhowch y siâp ffabrig, ochr y bondaweb i lawr, ar eich crys chwys dewisol, a’i smwddio.

Iron.jpg

  • (Dewisol) Os oes gennych chi beiriant gwnïo, gwnewch yn siŵr bod eich siâp ffabrig yn ddiogel iawn, trwy ddefnyddio’r peiriant i wnïo â phwyth igam-ogam o gwmpas y tu allan. Ceisiwch ddefnyddio edau fetelig i ychwanegu mwy o fanylder.
  • Dyna ni! Mae eich siâp ffabrig wedi’i osod ar eich siwmper. (Dyma ddechrau anrheg fach - bydd rhuban ac addurniadau’n cael eu hychwanegu!)

ironed patch.jpg

  • I ychwanegu mwy o fanylder, rhowch haenau i’r siapiau. Gallwch ddefnyddio papur i brofi’r gosodiad a’r lleoli.
  • Dyma ni! Defnyddiwch y dechneg syml hon i atodi pa siapiau Nadoligaidd bynnag yr hoffech at eich ffabrig dewisol.

Presents.jpg

Dyma’r dechrau’n unig. Allwch chi wnïo botwm? Yna gallwch chi wnïo ychydig o glychau. Oes gennych chi ruban neu edau fetelig wrth law? Gallwch ei bwytho neu ei ludo i ychwanegu dolen ar anrheg neu forder ar siâp. Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd!

Diolch Fix Up Look Sharp am rannu’r tiwtorial hwn.