Mae Prifysgol De Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Caru Eich Dillad i dynnu sylw at faint o ddillad sy’n cael eu taflu i’r bin sbwriel a sut mae modd ailwampio hen ddillad.

Bob blwyddyn yn y DU, rydym yn taflu i ffwrdd tua 300,000 tunnell o ddillad, sydd gyfwerth ag oddeutu tunnell bob dwy funud.

Helpwch ni i gasglu tunnell o ddillad trwy roi eich hen ddillad i ni.

Yn ogystal, bydd gweithdai’n cael eu cynnal ar gampysau i ddysgu chi sut i uwchgylchu eich dillad.  

Yn ystod Wythnos Cyflogadwyedd, bydd myfyrwyr cyrsiau Diwydiannau Creadigol Prifysgol De Cymru’n trawsnewid rhai o’r dillad hyn yn ddarnau o’r newydd.

Gallwch chi gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

  • RHOI                                      

Os nad ydych yn caru dilledyn penodol mwyach, bydd rhywun arall yn fwy na pharod i ofalu amdano ar eich rhan. Llenwch fag gyda dillad o ansawdd da nad ydych eu heisiau a rhowch ef yn un o finiau Caru Eich Dillad ar y campws. Bydd pob dilledyn yn cael ei roi i Ty Hafan (ar wahân i rai eitemau a fydd yn cael eu trawsnewid gan fyfyrwyr).

Lleoliadau casglu:

Caerdydd: Llyfrgell, Y Stryd, Hwb Fashion (pedwerydd llawr)
Trefforest: Llyfrgell, swyddfa adeiladau, mynedfa Brecon Block, Undeb Myfyrwyr
Casnewydd: Llyfrgell
Glyntaff: Llyfrgell (Glyntaff isaf), Adeilad Alfred Russel Wallace (Lolfa, llawr gwaelod)

  • MYNYCHU GWEITHDY

Dewch i’r gweithdai amser cinio i weld sut y gallwch ailwampio eich hen ddillad a chreu eitemau hollol newydd ar gyfer eich wardrob! Byddwch yn dysgu sut i ailwampio’r hyn sydd yn eich wardrob gyda chymorth ac ysbrydoliaeth ein harbenigwyr.

23 Ionawr 2018, 12-2pm: 4edd llawr, Yr Atrium, Caerdydd 

26 Ionawr 2018, 12-2pm: Stilts, Trefforest

  • YMWELD

Bydd y mynydd dillad ar ddangos yn yr Atriwm ar 22 Ionawr

  • SIOPA

Siop dros dro Style Swipe: Dewch draw i'r siop dros dro ar Ddydd Gwener 26 Ionawr yn yr Atriwm, 11am - 4pm, i siopa am drysorau ail-law ac i brynu yr eitemau wedi'i cynllunio gan myfyrwyr. Bydd yr holl cyfraniadau yn mynd i Tŷ Hafan. 

 

 

*Gallwch rhoi dillad plant ac oedolion mewn cyflwr da, ac hefyd bagiau, esgidiau ac ategolion. Os oes gennych chi ddillad gwely neu decstilau arall hoffech chi rhoi, gwiriwch eich casgliadau lleol: http://www.recycleforwales.org.uk/cy/ailgylchu-yn-fy-ardal.

Os oes gennych chi ddillad neu decstilau y tu hwnt i’w trwsio, gallwch eu hailgylchu nhw i wneud rhywbeth newydd. Gwiriwch beth sydd ar gael yn eich ardal leol ar: https://www.loveyourclothes.org.uk/ailgylchwch-eich-dillad