Father and daughter pinning clothes on a washing line.

Am fywyd newydd – adfywhau! Tri awgrym gwych i adfywhau eich dillad

Mae amryw o ffyrdd i chi allu adfywhau eich dillad heb orfod eu golchi.

Dyma ein tri awgrym gorau i roi cychwyn i chi arni.

1. Mentrwch awyru

Mae awyru yn ddewis gwahanol defnyddiol iawn i olchi dillad sydd ond angen eu hadfywhau.

Ac mae’n syml iawn – ewch ati i hongian dillad yn yr awyr agored ar lein ddillad, neu ar gambren mewn ystafell ymolchi llawn stêm.

2. Rhewi amdani

Mae’r tymheredd isel mewn rhewgell yn lladd y bacteria sy’n achosi aroglau. Mae hyn wir yn ddefnyddiol ar gyfer dillad fel jîns sy’n gallu colli eu ffit wrth eu golchi.

Eto, mae’n ateb hawdd – rhowch y dilledyn mewn bag rhewi mawr a’i osod yn y rhewgell dros nos.

3. Diaroglydd gwneud-eich-hun

Os ydych am fod yn fwy creadigol, rhowch gynnig ar wneud eich diaroglydd eich hun.

Bydd angen y canlynol arnoch chi: bagiau rhewi mawr; fodca rhad a photel chwistrellu

Dyma sut:

  • Gan ddefnyddio potel chwistrellu, chwistrellwch fodca yn ysgafn ar eich dilledyn. Mae’r alcohol yn diarogli ffabrigau. Peidiwch â phoeni – ni fydd yn gadael arogl fodca ar eich dillad
  • Gallwch ychwanegu ychydig ddiferion o olew hanfodol neu groen lemon os ydych am ychydig o bersawr
  • Bydd angen i chi adael i’r dilledyn sychu cyn i chi ei wisgo.