Bale of clothes.

Cyn i chi ffarwelio...

Weithiau, byddwch yn meddwl ei bod hi’n bryd cael newid, ond does dim angen i chi ruthro ati.

Dyma rai cynghorion i’ch helpu i adfywio hen ddillad nad ydych yn rhy hoff ohonynt mwyach, i werthu neu rannu eitemau rydych yn hapus i ollwng gafael arnynt, ac i’ch troi i’r cyfeiriad iawn os yw hi’n bryd ailgylchu.

1. Gweithiwch eich wardrob

Os yw ychydig yn fawr, ychydig yn fach neu ychydig yn hir, bydd nifer o newidiadau syml yn gwneud i hen ddillad deimlo fel newydd. Ac os nad gwnïo yw eich cryfder, yna mae’n siŵr eich bod yn adnabod rhywun a fydd yn hollol barod i newid y botwm crys yna i chi – neu wneud rhywbeth mwy cymhleth efallai – yn gyfnewid am baned!

2. Adfywio, ail-steilio, anhygoel!

Gall adnewyddu eich golwg fod mor syml â defnyddio ychydig o’ch dychymyg a’ch natur greadigol. Gall ail-steilio gwisgoedd a dillad presennol gydag ategolion gwahanol, cymysgu a chydweddu eitemau, neu roi cynnig ar gyfuniadau lliwiau newydd greu canlyniadau gwych.

3. Gwerthu, cyfnewid, rhannu neu roi

Mae gan y rhan fwyaf ohonom ddillad gwerth dros £1,000 yn ein wardrobau – os ydynt yn dal mewn cyflwr da, yna mae’n debygol y bydd rhywun arall eu heisiau. Gall eu gwerthu, eu cyfnewid, eu rhannu neu’u rhoi fod yn fuddiol i rywun arall.

4. Newydd o’r hen

Mae tri chwarter ohonom ni wedi taflu dillad yn y bin yn ystod y flwyddyn ddiwethaf am ein bod yn meddwl na ellid eu defnyddio at unrhyw bwrpas arall, ond gall hyd yn oed dillad sydd wedi treulio gael eu hailgylchu yn gynhyrchion newydd. Gwiriwch ein lleolwr ailgylchu i ddod o hyd i’ch gwasanaethau ailgylchu tecstilau lleol.