Darning needle and pink wool.

Cyweirio siâp calon

Beth am dynnu sylw at eich cyweiriad gyda’r patrwm siâp calon syml hwn?

Techneg bwytho ar gyfer cyweirio ac atgyfnerthu ffabrigau sydd wedi treulio yw cyweirio. Mae’n rhaid i chi gael yr un lliw edafedd yn union (heb sôn am sgiliau cyweirio da) i wneud cyweiriad anweladwy, felly beth am dynnu sylw at eich cyweiriad yn lle hynny? Gallech ddefnyddio’r patrwm siâp calon syml hwn i orchuddio rhwyg neu dwll pêl gamffor, a gallwch ei addasu i siapiau syml eraill hefyd – sgwariau, cylchoedd, blodau er enghraifft – a ffurfio patrwm addurnol i roi bywyd newydd i’ch dillad!

Bydd arnoch angen: nodwydd greithio, cylch brodio ac edafedd cyweirio. Mae’n werth ymarfer ar ddarn o ffabrig tebyg yn gyntaf i feistroli’r dechneg; bydd pob calon yn cymryd tua 10-15 munud (a llai na hynny pan fyddwch chi’n gwybod sut!).

Awgrym da: mae’n well defnyddio ffibr sy’n cyfateb i’r dilledyn (h.y. gwlân neu gotwm) a dewis edau yr un mor fain â defnydd y dilledyn – bydd edau rhy drwchus yn gwanhau’r ffabrig, ond bydd edau rhy fain yn arwain at gyweiriad gwan. Gallwch ddod o hyd i edafedd cyweirio yn eich siop manion gwnïo neu edafedd leol.

Camau creu cyweiriad siâp calon

Step-by-step pictures to creating a heart-shaped darn.

  1. Gan ddefnyddio pensil (neu bensil sialc ar ffabrig tywyll), amlinellwch eich siâp ar ochr fewnol y ffabrig o amgylch y twll – defnyddiais i dorrwr toes fel templed.
  2. Gwnïwch eich edafedd fertigol yn gyntaf – dylen nhw lifo o flaen eich ffabrig o’r pen i’r gwaelod gyda phwythau bach gan ddilyn llinellau’r templed ar y cefn. Ceisiwch eu cadw’n gyfochrog gyda’r un faint o le rhyngddynt – y ffordd hawsaf o wneud hyn yw trwy ddechrau o’r canol a gweithio’ch ffordd tuag at yr ymyl, gan ddychwelyd i’r canol i gwblhau’r hanner arall.
  3. Yna, gwehyddwch eich edafedd llorweddol ar draws trwy fynd dros un, ac yna o dan un yr holl ffordd ar draws. Pwythwch i mewn i’r ffabrig ar yr ymyl.
  4. Ailadroddwch drwy fynd ar draws yr edafedd fertigol ond, lle bynnag rydych chi wedi mynd o dan edau, ewch drosti’r tro hwn, ac fel arall nes i chi gyrraedd yr ochr arall.
  5. Defnyddiwch y nodwydd i wthio’r edafedd at ei gilydd yn daclus wrth i chi fynd, nes i chi lenwi’r siâp cyfan â haen newydd o edafedd wedi’u gwehyddu. Pwythwch ddiwedd eich edau’n sownd wrth gefn y ffabrig.
  6. Camwch yn ôl i edmygu’ch cyweiriad! Ailadroddwch fel y bo’r angen i orchuddio’r holl dyllau a chreu patrwm newydd ar eich dillad.

Lluniau: Angharad McLaren / Jack Stott, Golygydd Lleol, John Lewis Aberdeen