Pink ribbons and buttons.

Deg awgrym gwych ar uwchgylchu i adfywio ac ailwampio eich dillad

Gellir rhoi bywyd newydd yn hawdd i hen ddillad blinedig, gyda chamau smart a mymryn o sgil.

Dyma ddeg ffordd i ailwampio neu ailddefnyddio eich wardrob heb fawr ddim ymdrech o gwbl.

1. At y botymau

Ailwampiwch siaced neu flaser drwy newid y botymau. Gall rhai metel ychwanegu ychydig o steil milwrol, a gall botymau mawr iawn eich gwneud yn ffasiynol iawn.

2. Ailgylchu rhuban

Cadwch rubanau’r ysgwydd o grysau-T a’u defnyddio i lapio anrhegion neu wneud bagiau lafant.

3. Hen i’r newydd

Gall dillad oedolion sy’n gwisgo braidd cael eu tynnu ar led. Yna, dewiswch y darnau ffabrig gorau a’u defnyddio i greu eitemau newydd sbon i’r plant.

4. Hidio am hwdis

Torrwch i lawr flaen hwdi heb ei wisgo, ac ychwanegwch fotymau i greu top cwbl newydd.

5. Curwch y cannydd

Os ydych byth a hefyd yn staenio’ch dillad â channydd, dyma syniad i adnewyddu llewys crysau-T sydd wedi’u staenio neu’u gwisgo.

Cymerwch hen grys-T o’r un lliw neu liw sy’n cydweddu, torrwch y llewys i’r hyd a ddymunir i gael gwared ar y staeniau, a gosodwch ddarnau newydd gyda llewys y crys-T newydd.

6. Caru cyffiau

Torrwch gyffiau hen grysau i ffwrdd a gwnïwch nhw yn godenni neu byrsau bach.

7. Gloywi

Os yw eich dillad gwyn ymhell o fod yn ddisglair, rhowch gynnig ar ddeunydd gloywi da pan fyddwch chi’n eu golchi yn hytrach na diflasu a’u gwaredu.

Gall deunyddiau gloywi wneud i ddillad gwyn edrych fel newydd eto.

Ac mae hen grysau-T gwyn yn hawdd i’w lliwio hefyd, felly rhowch gynnig ar roi lliw adnewyddol iddynt i greu golwg newydd.

8. Gloywi gyda chlec

Dewiswch ychydig o ddefnydd patrymog neu ddefnydd plaen. Prynwch becyn o fotymau clec (gallwch gael y rhain yn yr adran wnïo). Gorchuddiwch gyda’ch ffabrig, ac i ychwanegu mwy o fanylder gwnïwch nhw ar fotymau. Ffordd wych o ailwampio ffrog neu siaced.

9. Ewch ati i bwytho!

Siriolwch hen siaced ddenim trwy ddewis eich hoff bwythau ac addurnwch y coler neu’r cyffiau – neu’r ddau!

10. Cast cardigan

Un ffordd sydyn o roi bywyd newydd i hen gardigan rydych wedi diflasu arni yw ychwanegu botymau gwahanol neu drimin rhuban.