Stripey socks

Deg ffordd o ddefnyddio sanau unig o gwmpas y tŷ

Deg ffordd ddyfeisgar o ddefnyddio sanau o gwmpas y tŷ.

Mae rhai ym mhob cartref – sanau unig yn cuddio mewn droriau, wedi eu gadael ger y peiriant golchi neu’n casglu llwch ar lawr ystafell wely plentyn.

Efallai na ddown ni byth i wybod sut y cawson nhw eu gwahanu oddi wrth eu cymar, ond rydym yn gwybod bod modd rhoi bywyd newydd i hen hosan.

  1. Gallwch atal y bwrdd sigledig yna rhag symud drwy dorri hosan yn ddarnau bach a’u gwthio o dan y goes tan fod y bwrdd yn wastad.
  2. Dewch â ffresni i’ch cypyrddau dillad neu’ch droriau drwy drawsnewid hosan yn becyn pot pourri. Yn syml, rhowch pot pourri yn yr hosan, caewch y pen gyda dolen ‘lastig a mwynewch yr arogleuon.
  3. Gwarchodwch eich lloriau pren rhag cael eu difrodi gan ddodrefn trwm drwy dorri sgwariau o ddefnydd hen sanau a’u gosod o dan y coesau i’w hatal rhag marcio’r llawr.
  4. Mae modd datrys y broblem o geblau sydd allan o reolaeth. Gallwch storio cebls mewn sanau, yn enwedig mewn bagiau pan fyddwch yn teithio.
  5. Mae sanau hefyd yn wych ar gyfer glanhau neu sgleinio ceir, beiciau neu eitemau metel eraill.
  6. Ac os ydych yn symud i dŷ newydd, mae sanau’n grêt ar gyfer pacio a storio eitemau bregus fel gwydr, llestri bach a chrochenwaith.
  7. Gall hosan droi yn glustog gwres. Llenwch hi â ffa sych neu reis, ei rhoi yn y meicrodon am ryw 30 eiliad ac fe gewch chi glustog gwres cysurlon yn rhad ac am ddim!
  8. Wrth gwrs, gallwch chi brynu clytiau llwch neu sgleinio pan fydd angen glanhau’r tŷ. Ond mae hosan sbâr yn gweithio gystal ac mae am ddim! Rhowch yr hosan ar eich llaw, rhowch bolish arni ac ewch ati i sgleinio’r dodrefn.
  9. Ac os ydy’r busnes glanhau yma wedi cael gafael ynoch chi, rhowch hosan dros bren mesur neu ffon i greu glanhäwr sydd yn gallu cyrraedd y mannau lletchwith yna yn uchel, yn isel a thu ôl i bethau mawr fel yr oergell, cwpwrdd dillad a’r popty. 
  10. Pan ddaw’r tywydd oer, gwarchodwch eich weipars car. Er mwyn arbed y rwber ar eich weipars rhag rhewi a difrod yn y gaeaf, gosodwch sanau hir dros y weipars tra bod y car wedi ei barcio dros nos a thynnwch nhw cyn dechrau’r car.