Dwdls Dillad Budron

I ni yn Caru Eich Dillad, y nod yw lleihau effaith dillad ar yr amgylchedd. Gallwn oll wneud pethau bychain i helpu, fel golchi ein dillad ar 30°C.

Dwdls Dillad Budron

Mae hyn yn gwneud i’n dillad bara’n hirach, sy’n golygu y gallwn eu gwisgo am amser hirach a lleihau ein heffaith ar y blaned. Heb sôn bod hyn yn defnyddio 40% yn llai o ynni na golchi ar dymheredd uwch. Dyma newid bach y gallwn oll ei ddewis, ac mae’n gwneud gwahaniaeth mawr.

Fe wnaethon ni wahodd darlunwyr talentog o’r Deyrnas Unedig i ddangos eu dillad budron i ni, er mwyn ein helpu i ddangos nad oes unrhyw amheuaeth mai 30 yw’r 40 newydd!

Edrychwch ar y dwdls sydd ar gael hyd yma, a chadwch lygad am ddwdl newydd bob dydd Sul ar ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol.

Pam golchi ar 30°C?

Lightning bolt Stack of coins T-shirt with a smiley face design Clock Footprints

Arbed ynni

Arbed arian

Cadw'ch lliwiau'n lliwgar

Dillad yn para'n hirach

Lleihau eich ôl troed carbon

Wyddoch chi...

Gall golchi ar 30°C olchi eich dillad llawn cystal â 40°C? Gall fod yr un mor hylan ar gyfer dillad nad ydynt mor fudr, a hynny wrth arbed trydan AC arian. Gwych!

Beth am gael golwg ar ein cynghorion golchi gwyrdd?

Adnabod eich labeli gofal #YnDrylwyr?

Mynnwch wybod ai ‘giamstar labeli golchi’ neu ‘brentis o olchwr’ ydych chi drwy dderbyn ein her dwy funud ‘Adnabod Eich Labeli Gofal’ #YnDrylwyr’.

Derbyn yr her