Jewellery, sunglasses and other accessories.

Pedwar awgrym gwych ar uwchgylchu: ategwch ategolion at bopeth

Gyda dillad, gall y pethau lleiaf wneud y gwahaniaeth mwyaf.

Gall ychwanegu ategolion drawsnewid gwisg yn llwyr o wisg ddydd i wisg gyda’r nos, a hynny ar amrantiad ffasiynol!

Gemau gwisgo, bandiau gwallt a breichledi yw rhai o’r eitemau mwyaf gwerthfawr yn eich wardrob – os dilynwch chi’r pedwar awgrym gwych sydd gennym.

1. Hyd a lled y peth

Rhowch gynnig ar wisgo mwy nag un mwclis, hir a/neu fyr, i greu golwg haenog.

2. Bonws breichledi

Rhowch freichledi gwahanol at ei gilydd mewn clwstwr.

3. Buddion beltiau

Defnyddiwch feltiau i greu golygon newydd. Gellir eu gwisgo o dan y fron, o amgylch y wasg a’r cluniau.

4. Byd y broetshis

Gellir atodi broetshis wrth glipiau gwallt a’u gwisgo mewn achlysuron o bob math – ffurfiol ac anffurfiol. Gellir eu gwisgo hefyd ar grysau â’r botymau wedi’u cau, i greu golwg newydd.

Felly ewch ati i arbrofi a gwelwch sut gall ychwanegu ategolion newid gwisg mewn eiliadau.