Girl with a sock puppet

Pum ffordd i blant ddefnyddio sanau

O bypedau o sanau i storio teganau! Canllawiau defnyddiol yn ymwneud â sanau.

  1. Beth am gael yr un amlwg o’r ffordd yn gyntaf – mae sanau unigol yn gwneud pypedau grêt! Dilynwch un o’n canllawiau syml i wneud eich pypedau sanau eich hunan gartre a chymerwch ran yn ein cystadleuaeth..
  2. Maen nhw hefyd yn ddefnyddiol fel sachau cysgu ar gyfer hoff anifeiliad, doliau neu ffigurau antur plant bach.
  3. A phan fyddwch yn eistedd i chwarae gêm gyda’ch plant, byddwch yn ddiolchgar eich bod wedi cadw’r holl ddarnau bach yna gyda’i gilydd mewn hosan. Mae’n sicr yn gwneud y gêm yn haws.
  4. Os oes bwrdd sialc neu inc gyda chi y mae’r plant yn hoff o ysgrifennu arno, bydd hosan sbâr yn sychwr da fel y gallan nhw sychu’r bwrdd yn lân a dechrau creu unwaith eto.
  5. Gallech hefyd geisio gwneud sach ffa.  Torrwch ran uchaf hosan hir neu dri chwarter hosan fer. Llenwch yr hosan gyda reis wedi sychu, pys wedi sychu neu leiniau ac yna gwnïwch yr agoriad at ei gilydd mewn siap pêl.