Two boys in school uniform.

Sut i arbed arian ar wisgoedd ysgol

Paratoi gwisg ysgol eich plant ar gyfer y tymor newydd?

Gall gwisg ysgol fod yn ddrud iawn: mae teuluoedd yn y DU yn gwario oddeutu £52 miliwn y flwyddyn ar eitemau newydd. Ond nid oes rhaid gwario cymaint. Dyma ein hawgrymiadau ar sut i arbed arian ar wisgoedd ysgol.

Prynwch ddillad ail-law

Mae’n ffaith bywyd bod eich plant yn tyfu allan o’u gwisgoedd o un tymor i’r llall.  Y newyddion da yw bod yr un peth yn digwydd i bawb. Mae hyn yn golygu y bydd rhywun arall yn cael gwared ar wisg ysgol sydd mewn cyflwr da o hyd ac efallai y byddai’n ffitio eich plentyn yn berffaith. Ni fyddwch ar eich pen eich hun: mae 60% o rieni’n dweud eu bod nhw wedi prynu neu dderbyn gwisgoedd ysgol ail-law ar gyfer eu plant.

Cyfnewidiadau gwisgoedd ysgol

Yn seiliedig ar y traddodiad o ddillad yn cael eu gwisgo gan blant yn yr un teulu, a’r ffasiwn fwy diweddar i gyfenwid dillad, cynhelir cynlluniau cyfenwid dillad ledled y DU, yn aml yn cael eu dechrau gan rieni eu hunain. Dyma dair enghraifft ysbrydoledig.

Mae Unicycle, wedi’i leoli yn Bangor, Gogledd Iwerddon, yn gweithio gydag ysgolion i helpu rhieni gyfenwid gwisgoedd ysgol trwy ddiwrnodau rhoddi, clinigau trwsio a siopau dros dro.

Mae Uniform Exchange yn Kirklees, Swydd Efrog, a sefydlwyd gan famau lleol, yn casglu gwisgoedd ysgol a roddwyd ac yn eu rhoi nhw’n rhad ac am ddim i deuluoedd sydd eu hangen nhw.

Yn Sir y Ffint, mae’r cyngor yn casglu gwisgoedd ysgol a roddwyd, sydd wedyn yn cael eu gwerthu trwy siopau elusen lleol.

Prynwch ddillad sy’n gwisgo’n dda

Nid yw rhad bob amser yn beth da. Gall dillad plant gael llawer o ddefnydd, felly edrychwch am ddillad a fydd yn para. Mae dillad sydd angen llai o olchi, sychu a smwddio yn para’n hwy: ac yn fonws, bydd angen i chi wneud llai o olchi, sychu a smwddio.

Mae llawer o fanwerthwyr nawr yn cynhyrchu gwisgoedd ysgol â thechnoleg gofal hawdd neu ddefnyddiau cryfach i’w helpu edrych yn dda yn hwy. Dyma beth ddylech gadw llygad allan amdano:

  • Dillad sy’n cynnwys polycotwm a defnyddiau synthetig, a fydd yn dripsychu.
  • Crysau nad oes angen eu smwddio (“Non-Iron”).
  • Caen Teflon™, sy’n helpu i wrthsefyll gollyngiadau ac sy’n rhyddhau staenau’n hawdd yn y golch.

Gwnewch y mwyaf o’r wisg ysgol y mae eich plant wedi tyfu allan ohoni

  • Ystyriwch ei haddasu - allwch chi ostwng yr hem neu wneud y band gwast yn fwy? (Os oes arnoch ychydig o help, rhowch gynnig ar ein hadran gofal a thrwsio ar gyfer technegau gwnïo sylfaenol.)
  • Rhowch y wisg i frawd neu chwaer, neu ffrind, neu gyfnewid y wisg.
  • Gwerthwch y wisg ar-lein, mewn gwerthiant cist car neu drwy gynllun arian am ddillad. Er enghraifft, mae Relike, yn farchnad ar-lein yn benodol ar gyfer dillad plant ail-law.
  • Rhoddwch y wisg i fanc dillad, casgliad carreg drws neu siop elusen.
  • Peidiwch â’i rhoi yn y bin! Gall hen ddillad ysgol na ellir eu gwisgo mwyach gael eu hailgylchu. Gwiriwch ein lleolydd ailgylchu i weld ble gallwch ailgylchu dillad yn agos atoch chi.