Iron on an ironing board.

Y pum techneg gorau ar gyfer golchi dillad

P’un ai myfyriwr ydych chi yn wynebu’ch pentwr golch cyntaf erioed, neu riant prysur yn rhoi llwyth arall o olch yn y peiriant, gallwn ni eich helpu i lanhau.

Ond cyn i chi ei hanelu hi am y peiriant, cofiwch y gall awyru neu sbot-lanhau fod yr un mor effeithiol, a bydd yn arbed arian i chi.

A cheisiwch leihau pa mor aml fyddwch chi’n golchi’ch dillad – gall eu gor-olchi effeithio’n ddifrifol ar fywyd y dillad.

1. Sbotio’r gwahaniaeth

Mae angen mynd ati i sbot-lanhau cyn gynted â phosibl ar ôl staenio eich dillad.

Defnyddiwch hylif golchi dillad ysgafn a chlwt gwlyb glân a meddal i rwbio’r staen yn dyner.

Rinsiwch y rhan wedi’i glanhau i dynnu unrhyw hylif golchi dillad.

Sychwch y dilledyn yn wastad ar dywel.

2. Paratowch i lwyddo

Rhannwch eich dillad i lwythi gwahanol yn ôl lliw (golau, tywyll, llachar) a’r ffabrig (trwm, brau). Dylai unrhyw ddillad newydd a allai golli eu lliw gael eu golchi ar wahân.

Rhowch eitemau brau, fel dillad isaf les, mewn cwdyn rhwyllog.

Gwagiwch bocedi, caewch sipiau a chysylltwch fachau bras er mwyn eu hatal rhag cydio mewn dillad eraill.

Trowch ddillad tu chwith. Bydd hyn yn amddiffyn printiau ar grysau-T, yn atal tu allan y dillad rhag pylu a phellennu (pelenni bach) ac yn atal pethau fel botymau rhag cydio mewn dillad eraill.

Deliwch â’r staeniau – yn enwedig rhannau sy’n dueddol o staenio fel coleri a chyffiau – wrth i chi lwytho’r peiriant.

3. Buddion wrth olchi

Defnyddiwch y cylchred oeraf, mwyaf tyner posibl ar gyfer y math o ddillad rydych yn eu golchi. Mae’n arbed ynni AC yn gwneud i’ch dillad bara’n hirach.

Mae’r rhan fwyaf o lanedyddion yn gweithio’n wych ar dymheredd isel – gwiriwch y pecyn am wybodaeth.

Mae eco-lanedyddion yn tueddu bod yn ddrutach, ond maent yn fwy caredig i’r amgylchedd a’ch dillad, ac yn arbed arian i chi yn y pen draw.

Defnyddio llai o lanedydd sydd orau – gall ychwanegu mwy wneud mwy o ddrwg na da gan ei fod yn gadael gwaddod niweidiol ar eich dillad ar ôl rinsio.

4. Beth i’w wneud a pheidio â’i wneud wrth sychu

Osgowch sychu dillad mewn peiriant. Gall niweidio eich dillad ac mae’n defnyddio LLWYTH o drydan.

Sychwch ar lein ddillad lle bynnag y bo modd. Mae’n anodd os nad oes gennych ardd, ond mae rhac sychu yn ddewis amgen da.

5. Symleiddio smwddio

Gydag ychydig o feddwl craff, gallwch leihau faint o ddillad fydd angen i chi eu smwddio. Bydd yn arbed amser i chi ac yn ymestyn bywyd eich dillad.

Ewch ati i hongian dillad ar ôl eu sychu gan y bydd llawer o grychau yn diflannu’n naturiol – mae eu hongian mewn ystafell ymolchi llawn stêm ar ôl cawod yn well fyth.

Mae defnyddio gosodiad gwres isel ar eich haearn smwddio yn ei wneud yn rhatach i chi ei ddefnyddio, ac yn fwy caredig i’ch dillad ar yr un pryd.

Bydd hongian dillad ar ôl eu smwddio yn eu cadw’n rhydd o grychau.

Labeli Gofal Wedi'ch Drysu?

Defnyddiwch ein Canllaw Labeli Gofal hwylus i wella’ch gwybodaeth am olchi, sychu a smwddio er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gofalu am eich dillad yn y ffordd orau bosibl.

Canllaw Labeli Gofal