Sut i wnïo hem gan ddefnyddio peiriant gwnïo

Atebion chwim: sut i wnïo hem gan ddefnyddio peiriant gwnïo

Mae hem deublyg yn amgáu ymyl crai ffabrig a gellir ei ddefnyddio i hemio llawer o eitemau, fel jîns, crysau a llieiniau’r cartref.

Bydd dysgu sut i wnïo hem â pheiriant gwnïo yn rhoi bywyd newydd i ddillad a ffabrigau defnyddiol, trwy eu tacluso, eu trwsio a’u trawsffurfio.

Bydd ein canllaw cam wrth gam yn dangos i chi sut i wneud hyn.