Text: "MakeItNew"

Awgrymiadau uwchgylchu o her #MakeItNew

Rydym wedi herio pedwar blogiwr ffasiwn i uwchgylchu eu dillad dieisiau yn her uwchgylchu #MakeItNew gyda F&F.

Gwyliwch nhw i rannu eu hawgrymiadau ar sut i ailwampio eich wardrob eich hun.

Sut i bwytho addurniadau – Her #MakeItNew F&F Amelia

 

Sut i droi jîns yn drowsus byr denim– Her #MakeItNew F&F Sabrina

 

Sut i ddiweddaru hen grys-t – Her #MakeItNew F&F Dunya

 

Sut i wneud top byr pom-pom – Her #MakeItNew F&F Kristabel

 

Darganfyddwch fwy: gwyliwch Sabrina, Amelia, Kristabel a Dunya wrth iddyn nhw herio ei gilydd i ailwampio hen eitem o’u wardobau – a gweld y trawsnewidiadau.