Our Wardrobe Makeover with Penny from Clothes Aid on Vimeo.

Beth sydd yng nghefn eich wardrob? Dangoswch ychydig o gariad ato!

Fe wnaethom ymuno â Clothes Aid, Macmillan a Back of the Wardrobe i greu fideo sy’n dangos sut i gael mwy allan o’r dillad yn eich wardrob.

Cafodd Penny, a oedd wedi cael diagnosis o ganser y fron llidiol, gyfle gwych i ailwampio ei wardrob cyfan gan y steilydd Emma yn Back of the Wardrobe, ac roedd wrth ei bodd gyda’r holl edrychiadau newydd a grëwyd ganddynt. “Mae’n rhyfeddol,” meddai Penny, “Nid yw’r rhain yn teimlo fel fy nillad i o gwbl. Rwyf wedi dod o hyd i bethau gwych yn fy wardrob nad oeddwn wir yn eu gwerthfawrogi, a byddaf yn eu gwisgo’n amlach.”

Fel y dywed Emma: “Y peth yw bod yn greadigol gyda'r hyn sydd gennych yn barod, felly ewch i dwrio i gefn eich wardrob a dod o hyd i’r edrychiad newydd hwnnw sy’n aros amdanoch.”

Sut i weithio eich wardrob

Wedi’ch ysbrydoli gan Emma a Penny? Dyma sut i’w wneud eich hun.

Gwagiwch gynnwys cyfan y wardrob ar eich gwely a gwnewch baned o de (dewisol). Yna rhowch eich dillad, gemwaith, dillad isaf, esgidiau ac ati mewn pentyrrau fel hyn:

  • Dal i’w wisgo
  • Ddim yn ffitio
  • Alla’ i ddim dioddef ei daflu
  • Byth yn mynd i’w wisgo eto.

‘Dal i’w wisgo’

Rhowch y rhain yn ôl ar y cambrenni, plygwch nhw’n daclus a’u rhoi i gadw. Mae cadw pethau’n daclus yn helpu cadw eich dillad yn edrych yn well am gyfnod hwy.

‘Ddim yn ffitio bellach’

Byddwch yn onest. Pa mor debygol ydych chi o newid, a phe bai’n ffitio, a fyddech chi wir yn ei wisgo? A ellir newid unrhyw rai o’r eitemau i chi eu defnyddio eto?

‘Alla’ i ddim dioddef ei daflu’

Os yw’n eitem hoff gennych sy’n dwyn atgofion da, gwnewch yn siŵr ei bod wedi’i glanhau a’i lapio’n ofalus, ei chadw’n sych a’i storio mewn blwch i ffwrdd o’ch wardrob er mwyn rhoi lle ychwanegol i chi.

‘Byth yn mynd i’w wisgo eto’

  • A fyddai ffrind neu berthynas yn ei hoffi?
  • A allech chi ei werthu ar-lein a gwneud ychydig o arian?
  • Rhowch ef i elusen a gadewch i rywun arall gael budd ohono.

Heibio’i orau?

Gall hyd yn oed dillad sydd wedi treulio, staenio neu rwygo gadw’n fyw ar ffurfiau eraill. Gall hen drôns, siwmperi pelennog a sanau tenau gael eu hailgylchu i gyd! Defnyddiwch ein lleolwr ailgylchu i ganfod mwy am gasgliadau dillad o’ch cartref a banciau dillad gerllaw.