Stain removal: how to get curry off your clothes

Codi staen: Cyri

Ydych chi wedi staenio’ch dillad ar ôl bwyta cyrri ar frys?

Dilynwch ein cyngor gorau i’ch helpu chi i gael gwared â’r staen cyrri o’ch dillad, a’r cyfan mewn fideo defnyddiol. Gan ddefnyddio eitemau bob dydd o’r cwpwrdd, bydd ein haciad staen syml yn camu i’r adwy.

Gwaredwch staeniau cyrri ar frys!

Gobeithiwn y byddwch yn cael y syniadau sydd yn y canllawiau hyn yn ddefnyddiol ac yn hwyl i’w dilyn. Argymhellir bod oedolion yn goruchwylio bob amser. Sylwch na roddir unrhyw sicrwydd y cewch unrhyw ganlyniadau penodol ac nid yw WRAP yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw ddifrod a achosir o ganlyniad i ddilyn y canllawiau hyn. Darllenwch a dilynwch y cyfarwyddiadau gofal a ddaw gydag unrhyw gynnyrch bob amser ac, os oes unrhyw amheuaeth gennych. dylech ofyn am gyngor gan arbenigwr. 

Lawrlwythiadau

Canllaw: Codi staen: Cyri (cydraniad isel)

Adobe PDF - 1.94 MBLawrlwytho

Canllaw: Codi staen: Cyri (cydraniad uchel)

Adobe PDF - 14.46 MBLawrlwytho