Sut i waredu staeniau hylif haul oddi ar eich dillad

Codi staen: Hylif haul

Ar ddiwrnod heulog mae angen hufen haul!

Does dim byd gwell na diwrnod braf o haf, ond mae staeniau hufen haul yn gallu bod yn anodd eu gwaredu. Gwyliwch ein canllaw fideo i weld canllawiau cam-wrth-gam ar sut i gael gwared â staeniau hufen haul er mwyn i chi allu dychwelyd i’r ardd i fwynhau’r tywydd!

Rhowch gynnig ar yr haciad staen hwn i gael gwared ar staeniau hufen haul castiog!

 

Gobeithiwn y byddwch yn cael y syniadau sydd yn y canllawiau hyn yn ddefnyddiol ac yn hwyl i’w dilyn. Argymhellir bod oedolion yn goruchwylio bob amser. Sylwch na roddir unrhyw sicrwydd y cewch unrhyw ganlyniadau penodol ac nid yw WRAP yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw ddifrod a achosir o ganlyniad i ddilyn y canllawiau hyn. Darllenwch a dilynwch y cyfarwyddiadau gofal a ddaw gydag unrhyw gynnyrch bob amser ac, os oes unrhyw amheuaeth gennych. dylech ofyn am gyngor gan arbenigwr. 

Lawrlwythiadau

Canllaw: sut i waredu staeniau hylif haul oddi ar eich dillad

Adobe PDF - 1.94 MBLawrlwytho