Codi staen: sut i waredu staeniau babi o ddillad

Codi staen: Staeniau babi

Mae babanod yn gallu herio’r glanhawyr dillad mwyaf gwydn.

Bydd ein canllaw fideo yn eich helpu chi i waredu staeniau babanod, gan gynnwys cyfog, bwyd a pw-pw! Mae’r canllaw yn cynnwys cyngor ar gyfer dillad gwyn a lliwgar, gan gynnwys y ffordd orau o sychu dillad er mwyn lleihau staeniau.

Carwch eich dillad brwnt unwaith eto! 

 

Gobeithiwn y byddwch yn cael y syniadau sydd yn y canllawiau hyn yn ddefnyddiol ac yn hwyl i’w dilyn. Argymhellir bod oedolion yn goruchwylio bob amser. Sylwch na roddir unrhyw sicrwydd y cewch unrhyw ganlyniadau penodol ac nid yw WRAP yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw ddifrod a achosir o ganlyniad i ddilyn y canllawiau hyn. Darllenwch a dilynwch y cyfarwyddiadau gofal a ddaw gydag unrhyw gynnyrch bob amser ac, os oes unrhyw amheuaeth gennych. dylech ofyn am gyngor gan arbenigwr.

 

Lawrlwythiadau

Canllaw: Codi staen: Staeniau babi

Adobe PDF - 14.67 MBLawrlwytho