Gwneud clogyn haul allan o grys dyn

Crefftau creadigol: gwneud clogyn haul allan o grys dyn

Dathlwch yr haf gyda phrosiect uwchgylchu arbennig a fydd yn trawsffurfio hen grys blinedig i fod yn rhywbeth gwyllt, llachar a hardd.

Mae hon yn dasg ganolradd, felly bydd angen i chi loywi eich sgiliau sylfaenol, ond bydd yn werth yr ymdrech pan fyddwch yn aros yn cŵl yn yr haul.

Gwyliwch y fideo ar gyfer ein canllaw cam wrth gam.