Gwneud clustog neu garthen fach gan ddefnyddio ffabrigau wedi’u hail-ddefnyddio

Crefftau creadigol: gwneud clustog neu garthen fach gan ddefnyddio ffabrigau wedi’u hail-ddefnyddio

Gallwch adnewyddu hen ffabrig gyda’r trawsnewidiad creadigol hwn.

Mae hen flancedi, clytiau neu ddillad yn ddefnyddiol i wneud clustog neu garthen newydd. Gallwch ddefnyddio hen grysau-t neu gynfasau hyd yn oed.

Edau gref, ffabrig cefnu a chylchyn hwla fel ffrâm yw’r eitemau allweddol eraill fydd eu hangen arnoch i wneud y glustog gelfydd hon.

Rhowch eich sgiliau crefftio ar waith i greu’r glustog hawdd hon. Gywliwch yma a lawrlwythwch y canllaw cam wrth gam.