Gwneud cwilt atgofion allan o ddillad ‘babygro’

Crefftau creadigol: gwneud cwilt atgofion allan o ddillad ‘babygro’

Atgofion melys yn wir – ein canllaw i greu cofrodd hyfryd.

Mae plant yn tyfu’n gyflym, ond nid yw atgofion byth yn diflannu. Mae ein fideo a chanllaw cam wrth gam yn dangos i chi sut i greu cwilt hyfryd i gadw’r atgofion hynny’n fyw.

Y cyfan sydd ei angen arnoch yw hen ddillad babygro, ffabrig cefnu a darnau o wadin,  a rhai offer crefftio cyffredin.

Gydag ychydig o waith torri a gwnïo gofalus, byddwch yn gallu creu cwilt newydd, a fydd yn caniatáu i chi fyw’r atgofion hynny am eich plant yn fach.  

Cwilt atgofion a dos o hiraeth ar yr un pryd... Beth arall sydd ei eisiau?