Gwneud ffrog gwddf penwast allan o grys dyn

Crefftau creadigol: gwneud ffrog gwddf penwast allan o grys dyn

Nid oes angen diflasu pan nad oes angen eitem o ddillad mwyach.

Hynny yw, nid pan fydd modd ei drawsffurfio i rywbeth hollol wahanol.

Gydag ychydig o waith a rhywfaint o sgil, byddwch yn gallu uwchsgilio crys iddo ef i fod yn ffrog wych iddi hi, gan roi bywyd newydd i rywbeth dieisiau ac arbed ychydig o arian i chi ar yr un pryd.

Y peth gorau am hwn yw ei symlrwydd – ac mae hynny’n cynnwys beth sydd ei angen arnoch i’w gwblhau. Rhywfaint o edau, ychydig o binnau a pheiriant gwnïo, a byddwch ar eich ffordd.