sut i drwsio tanwifrau bras

Cyweiriad cyflym: sut i drwsio tanwifrau bras

P’un ai a ydynt yn benodol i wisg neu’n hoff rai bob dydd, mae bras yn eitemau hanfodol. Ac nid ydynt yn rhad.

Felly pan mae’r tanwifren yn dod allan, y peth diwethaf y byddwch eisiau ei wneud yw gwario arian ar fra newydd – yn enwedig os yw’r hen un mewn cyflwr da.

Mae ein canllaw cam wrth gam syml yma i helpu. Ac mae’n cynnwys un peth yn unig – rholyn gludiog o dâp ffabrig sydd mewn pecyn cymorth cyntaf. Darparwch y tâp ac fe wnawn ni ddarparu’r arbenigedd!

Mae ein ffilmiau 'Cyweiriad Cyflym' wedi cael eu noddi gan Ariel fel rhan o’n her ‘Adnabod Eich Labeli Gofal #yndrylwyr’. Fel un o’r brandiau gofal ffabrig blaenllaw, mae Ariel wedi uno â ni i’ch helpu i ddeall labeli gofal yn drylwyr ac ymestyn oes eich dillad.

Lawrlwythiadau

Sut i drwsio tanwifrau bras - Canllaw

Adobe PDF - 1.11 MBLawrlwytho