sut i ychwanegu labeli enw ar ddillad ysgol

Cyweiriad cyflym: sut i ychwanegu labeli enw ar ddillad ysgol

Ffordd hawdd i wnïo tapiau enw ar ddillad ysgol.

Dyma’r dasg sy’n gas gan bawb ar ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd – cymaint o eitemau newydd angen gwnïo tapiau enw arnynt.

Ond bydd ein canllaw cam wrth gam yn gwneud y dasg hanfodol, ond llafurus hon, mor hawdd ag ABC. Ewch i nôl eich nodwydd, edau a haearn smwddio’n barod – a pheidiwch ag anghofio’r tapiau enw!

Mae ein ffilmiau 'Cyweiriad Cyflym' wedi cael eu noddi gan Ariel fel rhan o’n her ‘Adnabod Eich Labeli Gofal #yndrylwyr’. Fel un o’r brandiau gofal ffabrig blaenllaw, mae Ariel wedi uno â ni i’ch helpu i ddeall labeli gofal yn drylwyr ac ymestyn oes eich dillad.

Lawrlwythiadau

Sut i ychwanegu labeli enw ar ddillad ysgol - Canllaw

Adobe PDF - 1.18 MBLawrlwytho