Text: "MakeItNew"

Datgelu: her uwchgylchu #MakeItNew

Ymunom â F&F i herio pedwar blogiwr ffasiwn i uwchgylchu eu dillad dieisiau.

Gwyliwch y fideos i weld sut gwnaethant ddysgu i garu eu hen ddillad unwaith eto.

Yr her

“Paid â chael gwared arno, yn bendant.” Heriodd Sabrina, Amelia.

 

“Rwyf wedi cael cliriad mawr, ond mae’n wastraff eu taflu nhw i ffwrdd.” Heriodd Amelia, Sabrina.

 

“Mae o ansawdd da iawn, ond dwi ddim yn ei wisgo.” Heriodd Kristabel, Dunya.

 

“Helpa fi i’w garu eto.” Heriodd Dunya, Kristabel.

Y datgeliad

“Rydym wedi gwneud gwaith gwych – da iawn ni!” Amelia a Sabrina yn datgelu eu creadigaethau.

 

“Rhyfeddol – da iawn ni!” Dunya a Kristabel yn datgelu eu creadigaethau.

 

Ac mae mwy: gwyliwch Sabrina, Amelia, Kristabel a Dunya yn rhannu eu sgiliau newydd gyda rhai awgrymiadau hawdd ar gyfer ailwampio eich wardrob eich hun.