Awgrymiadau cyffredinol ar olchi dillad

Ffocws ar ffabrig: awgrymiadau cyffredinol ar olchi dillad

Gall gorolchi eich dillad effeithio’n fawr ar eu hoes.

Gall gostio arian i chi yn y tymor byr ar lanedydd ychwanegol a thrydan – ac yn yr hirdymor, pan fyddwch yn gorfod prynu dillad newydd yn lle eich dillad wedi treulio.

Nid oes rhaid i bethau fod fel hyn. Bydd ein canllaw hawdd i’w ddilyn yn dangos i chi sut i osgoi hyn.

O awgrymiadau ar gyfer glanhau mannau bach yn unig, i beth i’w wneud a pheidio â gwneud wrth sychu, byddwn yn rhoi’r holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch i olchi’ch dillad yn iawn.

I ddechrau arno, gwyliwch y fideo.

Lawrlwythiadau

Canllaw: awgrymiadau cyffredinol ar olchi dillad (cydraniad isel)

Adobe PDF - 2.46 MBLawrlwytho

Canllaw: awgrymiadau cyffredinol ar olchi dillad (cydraniad uchel)

Adobe PDF - 12.59 MBLawrlwytho