Cyngor ar adfywio dillad heb eu golchi nhw

Ffocws ar ffabrig: cyngor ar adfywio dillad heb eu golchi nhw

Mae golchi’ch dillad yn bwysig – rydym ni gyd yn cydnabod hynny.

Ond weithiau, nid yw bob amser yn angenrheidiol, bydd yn costio arian a gall gorolchi ddifrodi eich dillad.

Mae gennym rai awgrymiadau gwych i gadw eich dillad yn ffres, heb angen eu golchi, o rewi (ie, rhewi!) Eitemau i ladd bacteria i wneud eich diaroglydd ffabrig eich hun gan ddefnyddio fodca.

Cewch weld ein hawgrymiadau gwych, fel nad oes angen i chi olchi eich dillad, trwy wylio’r fideo.