Pwyslais ar Ffabrig: Cyngor ar liwio dillad

Ffocws ar ffabrig: cyngor ar liwio dillad

Lliwio, yn syml – peidiwch ag anghofio eich menig!

Ydych chi eisiau lliw arall, ond wedi clywed gormod o straeon gwael am liwio dillad i roi cynnig arno?   

Bydd gwylio ein ffilm yn eich helpu i fwrw’r ofnau hynny i’r naill ochr.

Ynghyd â chanllaw cam wrth gam, bydd y ffilm yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Bydd y cyngor ymarferol, di-lol hwn yn lleddfu eich ofnau ac yn rhoi’r hyder a’r brwdfrydedd sydd ei angen arnoch.

Ewch amdani... Defnyddiwch liwiau newydd. Dechreuwch liwio!

Lawrlwythiadau

Canllaw: cyngor ar liwio dillad (cydraniad isel)

Adobe PDF - 2.5 MBLawrlwytho

Canllaw: cyngor ar liwio dillad (cydraniad uchel)

Adobe PDF - 13.79 MBLawrlwytho