Cyngor ar olchi a sychu dillad gwlanog

Ffocws ar ffabrig: cyngor ar olchi a sychu dillad gwlanog

Os nad ydych yn siŵr sut i ofalu am wlân, dyma’r ffilm i chi.

Rydym wedi creu canllaw cynhwysfawr i fynd i’r afael ag unrhyw bryderon ynghylch golchi a sychu eich eitemau gwlanog.

Byddwch yn dysgu’r ffordd gywir i olchi gwlân â llaw neu mewn peiriant, ac yn darganfod awgrymiadau sychu a gwasgu hefyd.

I gael y wybodaeth lawn am wlân, gwyliwch y fideo.

Lawrlwythiadau

Canllaw: cyngor ar olchi a sychu dillad gwlanog (cydraniad isel)

Adobe PDF - 4.85 MBLawrlwytho

Canllaw: cyngor ar olchi a sychu dillad gwlanog (cydraniad uchel)

Adobe PDF - 17.96 MBLawrlwytho