Cyngor ar olchi a sychu dillad sidan

Ffocws ar ffabrig: cyngor ar olchi a sychu dillad sidan

Pam bodloni ar gotwm pan allwch chi gael sidan, meddai nhw. Ac os oes gennych chi sidan, beth am ddysgu sut i ofalu amdano’n iawn?

Dyna’n union beth y byddwch yn ei wneud gyda’n canllaw arbenigol ar olchi a sychu dillad sidan.

Os nad yw’r label yn dweud ‘sych-olchi’n unig’, bydd eich canllaw arbenigol yn eich arwain trwy bopeth sydd angen i chi ei wybod i adfywio ac adfer eich dillad sidan gwerthfawr.  

Lawrlwythiadau

Canllaw: cyngor ar olchi a sychu dillad sidan (cydraniad isel)

Adobe PDF - 4.68 MBLawrlwytho

Canllaw: cyngor ar olchi a sychu dillad sidan (cydraniad uchel)

Adobe PDF - 16.98 MBLawrlwytho