Cyngor ar ymdrin â phelennu ar dillad

Ffocws ar ffabrig: cyngor ar ymdrin â phelennu ar ddillad

Ein canllaw hawdd i fynd i’r afael â phelenni.

Pelennu. Onid ydych yn ei gasáu?

Mae eich hoff ffabrigau’n pelennu, yn difetha’r golwg a’r teimlad yr ydych yn ei drysori.

Mae’r ffilm hon yn dangos sut i fynd i’r afael â phelennu, a chael gwared ar belenni. Mae canllaw cam wrth gam ar gael hefyd i’w lawrlwytho a’i gadw.

Nawr, gallwch fwrw eich ofnau am belennu i’r naill ochr. Gwyliwch yma.