Gwaredu coffi

Gwaredu staen: gwaredu coffi

Mae coffi yn rhoi hwb i gymaint ohonom yn y bore - ond nid pan fyddwn yn ei ollwng ar ein dillad, ein dodrefn neu ein carpedi.

Wrth lwc, mae help wrth law yn ein canllaw gwych, a fydd yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan fydd coffi’n gollwng.

Ac efallai y cewch eich synnu gan ba mor ddefnyddiol y gall finegr gwyn neu wy wedi’i guro fod!

Lawrlwythiadau

Canllaw: gwaredu coffi

Adobe PDF - 2.38 MBLawrlwytho