Gwaredu lipstic

Gwaredu staen: gwaredu lipstic

Dylai ein canllaw i fynd i’r afael â staeniau lipstic wneud iawn am eich anffawd.

Mae lipstic, sy’n gynnyrch seiliedig ar olew, yn cynnwys saim, felly bydd angen i chi fynd i’r afael â hwn â’r deunydd cywir – yn yr achos hwn, alcohol rhwbio neu hylif diheintio dwylo ac ychydig bach o dywel papur.

Peidiwch â thalu’r pris am y staen – ewch i’r afael ag ef a byddwch yn gwenu yn y pen draw.

Lawrlwythiadau

Canllaw: gwaredu lipstic

Adobe PDF - 2.41 MBLawrlwytho